HISTORIA KLUBU

Klub istnieje od grudnia 1980 r. Wcześniej, w listopadzie, grupa uczestników spotkań duszpasterstwa inteligencji powróciła do idei powstania w Tarnowie Klubu Inteligencji Katolickiej (zrodzonej jeszcze w 1956 r. w okresie popaździernikowych zmian - odmowa rejestracji w 1957 r.).Wybrano grupę inicjatywną do opracowania statutu, przygotowania zebrania. Działalność grupy założycielskiej spotkała się z bardzo życzliwym przyjęciem ówczesnego Ordynariusza Tarnowskiego - ks. bp. Jerzego Ablewicza, a także z nieocenioną pomocą ks. bp. dr. Władysława Bobowskiego, ks. dr. Michała Hellera i ks. dr. Michała Bednarza. W dniu 2 grudnia 1980 r. odbyło się pierwsze oficjalne zebranie, na którym 33 osobowa grupa założycielska powołała Klub Inteligencji Katolickiej, jednomyślnie przyjęła statut i wybrała 7 osobowy zarząd Klubu. Prezesem został Antoni Zięba.

Członkami założycielami byli: Barbara Barczyńska, Antoni Bahr, Józef Baran, Maria Bartnik, Stanisław Bednarz, Wiesław Budzik, Jan Dobrowolski, Adam Gancarz, Maria Kaczor, Elżbieta Klepacka, Bolesław Kurowski, Józef Lebera, Magdalena Lulek, Renata Łabędź, Janina Majewska, Jadwiga Malinowska, Maria Olszowska, Antoni Olszówka, Barbara Paluch, Alicja Paździora, Urszula Popek, Bożena Rzepka, Zygmunt Szczepański, Marek Szydłowski, Karol Szumiński, Krystyna Trybulska, Witold Wyszkowski, Anna Wróblewska, Stanisław Wróblewski, Halina Zasada, Lucyna Zucha, Antoni Zięba, Elżbieta Zięba.

Czytaj więcej: Historia Klubu